SDS Medical biedt één software systeem voor de kwaliteit registratie en rapportage van alle relevante informatie, behorend bij de zorgprocessen. Deze software ondersteuning biedt voor de patiënt het grootse gebruikersgemak en levert u tegelijkertijd informatie op die u nodig heeft.

Zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties hechten steeds meer waarde aan de resultaten van zorgaanbieders. Om deze resultaten overzichtelijk én digitaal aan deze organisaties te verstrekken, heeft SDS Medical de software oplossing “Medoc” ontwikkeld.

Lees meer over onze software oplossing

Proms - Rom

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn gevalideerde vragenlijsten die de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg op een structurele en uniforme wijze meet.

SDS Medical B.V. voldoet aan alle vereiste voorwaarden voor het meten van PROMs Totale Heupprothese zoals gesteld door NOV / LROI.Voor meerdere specialismen en verschillende zorgpaden zijn PROMs beschikbaar.

Lees meer

Klinisch Onderzoek

“State of the art Webbased Klinisch Onderzoek Software”

Een “compleet” klinische onderzoek management systeem via het internet op basis van de laatste stand der techniek. "Gemaakt voor artsen en door artsen".


Lees Meer

Patient Tevredenheid

Het meten van patiënt/klant ervaringen vormt een belangrijk onderdeel van het integrale kwaliteitsbeleid van een zorgaanbieder.

SDS Medical biedt oplossingen voor het afnemen van vragenlijsten op basis van klinische zorgpaden.


Lees meer

Orthopedie

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteits en risico indicatoren voor ziekenhuizen en particuliere klinieken worden systematisch via zorgpaden geregistreerd. Koppeling met meerdere informatie systemen levert een tijdsbesparende en complete registratie op. Rapportage van uitkomstmaten zijn direct zichtbaar.


Lees meer

Patiënt Veiligheid

Een geïntegreerde oplossing door het in de praktijk toepassen van patiënt veiligheid. Wij identificeren continu risico’s, verbeteringen en beleidsmaatregelen door het vastleggen en evalueren van:

Complicaties, infectie registratie, de WHO chirurgische checklijst, Surpass, preoperatieve beoordeling en postoperatieve pijn registratie.

Lees Meer

Kwaliteitsregistratie in de Gezondheidszorg
Bel! +31(0)70-3030970