INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN HET MEDOC-PLATFORM

Het Medoc-platform is een door SDS Medical BV, Ampèrelaan 4A, 2289 CD Rijswijk (“SDS”), ontwikkelde digitale platformoplossing die behandelende artsen betrouwbare, eenvoudige en veilige toegang tot patiëntengegevens biedt en tegelijkertijd klinisch onderzoek ondersteunt op een wijze die overeenstemt met de gegevensbeschermingswetgeving.

Het doel van het platform is alle patiënten de best mogelijke behandeling te laten krijgen en de kwaliteit van de medische behandeling te waarborgen en te verbeteren.

Om dit te realiseren, hebben wij uw hulp nodig. Daarom vragen wij uw toestemming voor deelname aan het Medoc-platform.

Deelname aan het Medoc-platform is vrijwillig.

Hoe kan ik deelnemen en welke gegevens worden verzameld?

U dient zich voor deelname aan het Medoc-platform te laten registeren bij het ziekenhuis dat u behandelt.

Na succesvolle registratie krijgt u van dit ziekenhuis een e-mail met een link naar een internetportaal (“patiëntenportaal”) dat door SDS wordt beheerd. Daar kunt u een gepseudonimiseerde vragenlijst invullen die voor u is voorbereid. Het ziekenhuis stuurt uw eveneens gepseudonimiseerde behandelingsgegevens, zoals informatie over een geplaatst implantaat of over een uitgevoerde medische ingreep, vervolgens naar een door SDS beheerd online opslagsysteem (“SDS Server”).

De gepseudonimiseerde gegevens die u en het ziekenhuis hebben ingevuld, worden op de SDS Server opgeslagen en, voor zover u hier toestemming voor hebt verleend, aan het ziekenhuis dat u behandelt of aan andere artsen of ziekenhuizen ter beschikking gesteld. Indien u hiermee akkoord gaat, worden uw gepseudonimiseerde behandelingsgegevens bovendien voor onderzoeksdoeleinden aan medische instellingen ter beschikking gesteld.

Pseudonimisering betekent dat bij uw gegevens de naam door een code (sleutel) wordt vervangen. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de gegevens niet naar u te herleiden zijn. De sleutel die het kenmerk aan u koppelt en het herleiden van de gegevens naar u mogelijk maakt, blijft uitsluitend in het bezit van het ziekenhuis dat u behandelt, tenzij u ermee instemt dat de sleutel aan een ander ziekenhuis of een andere arts ter beschikking wordt gesteld en dat uw gegevens die op de SDS Server zijn opgeslagen door deze instelling of arts kunnen worden opgevraagd.

Wie kan aan het Medoc-platform deelnemen?

Alle patiënten die worden behandeld in een ziekenhuis dat aan het Medoc-platform deelneemt, kunnen meedoen aan het Medoc-platform. U krijgt van het ziekenhuis dat u behandelt te horen of dit het geval is.

Wat wordt er met de gegevens gedaan?

Artsen die via het Medoc-platform toegang krijgen tot uw gegevens, kunnen deze onder andere gebruiken om de toestand van de patiënt en het succes van een therapie beter te beoordelen. Uw gepseudonimiseerde gegevens kunnen bovendien voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt.

Is deelname verplicht?

Deelname aan het Medoc-platform is vrijwillig. Indien artsen van het ziekenhuis dat u behandelt aan het Medoc-platform deelnemen, is dit een indicatie dat het ziekenhuis zich ten volle inzet om een hoge kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Door zelf deel te nemen, levert u een bijdrage aan het verbeteren van uw medische zorg en de patiëntveiligheid.

Wie is verantwoordelijk voor de opslag van de gegevens?

Om de noodzakelijke gegevens te kunnen gebruiken, moeten ze centraal worden opgeslagen en verwerkt. SDS is geselecteerd om deze taak op zich te nemen. Om ervoor te zorgen dat het Medoc-platform de bovengenoemde doelen kan vervullen, is het noodzakelijk de gegevens 30 jaar op te slaan voordat ze verwijderd of geanonimiseerd worden. Indien u uw toestemming voor deelname intrekt, worden geen verdere gegevens van u vastgelegd. Reeds vastgelegde gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, oftewel zodanig veranderd dat ze definitief niet meer naar u te herleiden zijn.

Is deelname aan het Medoc-platform vertrouwelijk?

Uw gegevens worden uitsluitend versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding. SDS en de onderzoeksinstellingen zijn niet in staat uw identiteit te achterhalen. Uw gegevens zijn beschermd tegen toegang door derden en worden uitsluitend voor de doeleinden van het Medoc-platform gebruikt. De vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Informatie en intrekken van deelname

U kunt vanzelfsprekend te allen tijde informatie opvragen over welke gegevens over u op de SDS Server zijn opgeslagen. Neem hiervoor contact op met het ziekenhuis waar u zich voor het Medoc-platform hebt geregistreerd. Dit is de enige partij die informatieverzoeken in behandeling kan nemen, aangezien SDS de gegevens uitsluitend gepseudonimiseerd ontvangt.

U kunt ook te allen tijde besluiten dat u niet langer wilt deelnemen. In dat geval moet u contact opnemen met het ziekenhuis waar u zich voor het Medoc-platform hebt geregistreerd. Wanneer u uw toestemming voor deelname intrekt, worden geen verdere gegevens van u vastgelegd. Reeds vastgelegde gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, oftewel zodanig veranderd dat ze definitief niet meer naar u te herleiden zijn.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

Mocht u vragen hebben of als iets onduidelijk is, aarzel dan niet om contact op te nemen met SDS of het artsenteam dat u behandelt. Zij verstrekken de benodigde informatie.

Indien u het bovenstaande gelezen hebt, begrijpt en ermee instemt, verzoeken wij u op het bijgevoegde formulier uw toestemming te geven dat uw gegevens op de SDS Server opgeslagen en voor de bovengenoemde doeleinden verwerkt, gebruikt en verzonden mogen worden.

Informatie over gegevensbescherming

De gegevens worden verzameld om de veiligheid en kwaliteit van de medische zorg te verbeteren. De opslag en verwerking hiervan vindt plaats overeenkomstig de bestaande richtlijnen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

De gegevens worden gepseudonimiseerd (in versleutelde vorm) op de SDS Server opgeslagen en tegen ongeoorloofde toegang beschermd.

Alle gegevens worden uitsluitend voor de genoemde doeleinden gebruikt en alleen met uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld.

U kunt uw toestemming vanzelfsprekend te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen. In dat geval worden uw gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Bovendien kunt u te allen tijde informeren welke gegevens over u zijn opgeslagen of eisen dat ze worden verwijderd.

Wilt u uw toestemming intrekken? Neem dan contact op met het ziekenhuis waar u zich voor het Medoc-platform hebt geregistreerd. Als u wilt weten welke gegevens over u op de SDS Server zijn opgeslagen, kunt u contact opnemen met het ziekenhuis waar u zich voor het Medoc-platform hebt geregistreerd.

Alle betrokkenen bij het Medoc-platform hebben een geheimhoudingsplicht.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan beantwoorden wij deze graag. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met:

info@sds-medical.com

Ampèrelaan 4, 2289 CD Rijswijk

+31 (0)70 3030970

De toestemmingsverklaring vindt u op een afzonderlijke pagina.
Één platform voor value based healthcare (VBHC) Bel! +31(0)70-3030970