OVER SDS

SDS Medical is een onafhankelijk software ontwikkelbedrijf met uitgebreide kennis over Value Based Healthcare (VBHC) en meer dan 20 jaar IT ervaring in big en privacy gevoelige data. We hebben een personeelsbestand van 25 consultants, software ontwikkelaars en ondersteunend personeel.

In 2014 heeft SDS Medical het software platform Medoc gelanceerd, dat Value Based Healthcare in alle facetten voor de zorgverlener en de patiënt ondersteund. 

Met behulp van het Medoc platform zijn uitkomsten op een structurele en uniforme wijze per zorgpad over de gehele tijdsduur van het zorgproces vast te leggen en is het mogelijk de waarde van de zorg te bepalen.

Privacy gevoelige patiënt informatie is strikt gescheiden van de outcome uitkomsten.

Het meten van waarde stelt de zorgverlener in staat om continu te leren en te verbeteren van de geleverde zorg.

24 JANUARI 2018 - ISO27001 EN NEN7510 GECERTIFICEERD

Informatiebeveiliging staat bij ons hoog in het vaandel. Dat moet ook wel als je voor zorgverleners medische gegevens verwerkt. Wij zijn dan ook altijd zeer zorgvuldig met deze gegevens omgegaan.

Vorig jaar hebben we besloten nog een stap verder te gaan en onze organisatie door te lichten en aan dusdanig aan te passen zodat wij kunnen voldoen aan de eisen die de normen ISO27001 en NEN7510 stellen aan organisaties in het kader van Informatiebeveiliging. Na een intensief traject hebben wij in december 2017, uit handen van Lloyds Register Quality Assurance, deze beide certificaten mogen ontvangen.

We zijn er ontzettend trots op dat wij onze belangrijkste processen onder controle hebben, dat we alle risico’s inzichtelijk hebben en weloverwogen maatregelen hebben genomen om deze risico’s te mitigeren. Dit is een continue proces van verbeteren wat we volledig in ons managementsysteem hebben opgenomen. Bovendien is iedereen binnen onze organisatie zich bewust van het feit dat informatiebeveiliging een groot goed is wat gekoesterd moet blijven worden.

SDS Medical BV, Ecmanage BV en OIS Workflow Management BV zijn onderdeel van OIS (Olveco Informatica Services). De certificaten zijn van toepassing op deze organisaties.

Één platform voor value based healthcare (VBHC) Bel! +31(0)70-3030970