CARDIOLOGIE

De zorgpaden die zijn gedefinieerd zijn gebaseerd op landelijke en internationale standaard. Uitbreiding van het aantal zorgpaden binnen de Cardiologie zal continu plaats vinden.

Beschikbare zorgpaden:

Coronairlijden
• Coronaire bypasschirurgie (CABG)
• Percutane coronaire interventie (PCI)
• Conservatieve behandeling

Aortakleplijden
• Aortaklepvervanging (AVR)
• Transkatheter aortaklepimplantatie (TAVI)
• Conservatieve behandeling
Gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden
• AVR + CABG

Atriumfibrilleren
• Katheter pulmonaal venen-isolatie
• Minimaal-invasieve chirurgische pulmonaal venen-isolatie

Mitraliskleplijden
• Chirurgische behandeling voor mitraliskleplijden



Medoc Cardio is een webbased platform om Value based healthcare (VBHC) voor de cardiologie optimaal uit te voeren. 

MEETBAAR BETER & ICHOM DATASET

De algemene, voorgeschiedenis, behandel en uitkomst variabelen uit de Meetbaar Beter en ICHOM standaard zijn in klinische formulieren vastgelegd. Zorgverleners kunnen deze variabelen handmatig invullen. Het is ook mogelijk om gegevens die in het ZIS/EPD zijn vastgelegd door middel van een koppeling automatisch te importeren.

PROMS

De PROMs vragenlijsten zijn op basis van de standaard die door Meetbaar Beter en ICHOM zijn vastgelegd voor de gedefinieerde zorgpaden. Medoc Cardio bevat een uitgebreide bibliotheek van gevalideerde vragenlijsten, waaruit gekozen kan worden voor een specifiek zorgpad.

PREMS

PREMs (Patient Reported Experience Measure) zijn vragen over de patient ervaringen ten aanzien van de  mate van tevredenheid over bejegening, inspraak, nazorg en voorlichting. Patiënten beantwoorden deze vragen anoniem. Zorginstellingen ontvangen periodiek rapportage over de patiënt ervaringen.

IMPLANTAAT REGISTRATIE

Volledig digitale implantaat registratie op basis van artikelnummer en lotnummer is mogelijk. Implantaten kunnen op basis van een barcode geregistreerd worden. Door te koppelen met het ziekenhuis informatie systeem is het ook mogelijk deze gegevens uit het ZIS/EPD te importeren. De implantaat registratie is een onderdeel binnen het zorgpad.

KOPPELING MET ZIS

Het koppelen met het ziekenhuis informatie systeem is mogelijk om patiënt informatie en bijbehorende operatie informatie te verkrijgen. Het koppelen met het ziekenhuis informatie systeem biedt de voordelen dat gegevens niet dubbel moeten worden ingevoerd. De betrouwbaarheid van de van data is ook beter gewaarborgd.

BENCHMARK MOGELIJKHEDEN EN/OF VORMEN VAN SAMENWERKING

Het VBHC platform is zo ontworpen dat indien gewenst benchmark kan plaatsvinden tussen de zorginstellingen die dit wensen. Het is ook mogelijk om rapportage te verrichten op basis van meerdere zorginstellingen zodat er een grotere patiënten populatie  is.

EXPORT NAAR MEETBAAR BETER

SDS Medical is in staat om de gegevens per zorgpad te exporteren naar Meetbaar Beter.

EXPORT NAAR ICHOM

SDS Medical exporteert digitaal de gegevens van het wereldwijde ICHOM benchmark project voor de cardiologie.

NEEM CONTACT OP OVER MEDOC CARDIO

Één platform voor value based healthcare (VBHC) Bel! +31(0)70-3030970