ONCOLOGIE

De zorgpaden die zijn gedefinieerd zijn gebaseerd op de internationale standaard ICHOM. Uitbreiding van het aantal zorgpaden binnen de Oncologie zal continu plaats vinden.

Beschikbare zorgpaden:

• Mammacarcinoom
• Longcarcinoom
• Coloncarcinoom
• Gelokaliseerde prostaat carcinoom
• Gemetasteerde prostaat carcinoom

    

NBCA - DSCA - DLCA


Medoc Onco is een webbased platform om Value based healthcare (VBHC) voor de Oncologie optimaal uit te voeren. 

PROMS

De PROMs vragenlijsten zijn op basis van de standaard die door ICHOM en DICA zijn vastgelegd. Medoc bevat een uitgebreide bibliotheek van gevalideerde vragenlijsten, waaruit gekozen kan worden voor een specifiek zorgpad.

PREMS

PREMs (Patient Reported Experience Measure) zijn vragen over de patiënt ervaringen ten aanzien van de  mate van tevredenheid over bejegening, inspraak, nazorg en voorlichting. Patiënten beantwoorden deze vragen anoniem. Zorginstelling ontvangen periodiek een rapportage over de patiënt ervaringen. Er kan gebruik gemaakt worden van de generieke PREM.

KLINISCHE DATA

Klinische data zoals voorgeschiedenis, Pathologie status, behandeling(en) en Outcome beloop kunnen per zorgpad en follow-up moment worden vastgelegd. Indien aanwezig, is het ook mogelijk deze informatie uit het ziekenhuis informatie systeem te importeren met behulp van een koppeling.

KOPPELING MET ZIS

Het koppelen met het ziekenhuis informatie systeem is mogelijk om patiënt informatie en bijbehorende operatie informatie te verkrijgen. Het koppelen met het ziekenhuis informatie systeem biedt de voordelen dat gegevens niet dubbel moeten worden ingevoerd. De betrouwbaarheid van de juistheid van data is ook beter gewaarborgd.

BENCHMARK MOGELIJKHEDEN EN/OF VORMEN VAN SAMENWERKING

Het VBHC platform is zo ontworpen dat indien gewenst benchmark kan plaatsvinden tussen de zorginstellingen die dit wensen. Het is ook mogelijk om rapportage te verrichten op basis van meerdere zorginstellingen zodat er een grotere patiënten populatie is.

EXPORT NAAR ICHOM

SDS Medical exporteert digitaal de gegevens van het wereldwijde ICHOM benchmark project voor de oncologie

NEEM CONTACT OP OVER MEDOC ONCO

Één platform voor value based healthcare (VBHC) Bel! +31(0)70-3030970