OOGHEELKUNDE

De zorgpaden die zijn nu zijn gedefinieerd zijn Cataract, Macula degeneratie en Refractie chirurgie en zijn gebaseerd op de ICHOM standaard en Consensus Refractiechirurgie van het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie. Uitbreiding van het aantal zorgpaden binnen de Oogheelkunde vindt continu plaats.

Beschikbare zorgpaden:

• Cataract
• Macula degeneratie
• RefractiechirurgieMedoc Oog is een webbased platform om Value based healthcare (VBHC) voor de Oogheelkunde optimaal uit te voeren. 

PROMS

De PROMs vragenlijsten zijn op basis van de standaard die door het ICHOM, NOG en het ZKN zijn bepaald. Medoc Oogheelkunde bevat een uitgebreide bibliotheek van gevalideerde vragenlijsten, waaruit gekozen kan worden voor een specifiek zorgpad.

PREMS

PREMs (Patient Reported Experience Measure) zijn patiënt ervaring vragen over de mate van tevredenheid over bejegening, inspraak, nazorg en voorlichting. Patiënten beantwoorden deze vragen anoniem. De zorginstelling ontvangt periodiek rapportage over de ervaringen van uw patiënten.

COMPLICATIE REGISTRATIE

Per- en postoperatieve complicatie registratie is per zorgpad mogelijk. 

KOPPELING MET ZIS

Het koppelen met het ziekenhuis informatie systeem is mogelijk om patiënt informatie en bijbehorende operatie informatie te verkrijgen. Het koppelen met het ziekenhuis informatie systeem biedt de voordelen dat gegevens niet dubbel moeten worden ingevoerd. De betrouwbaarheid van de juistheid van data is ook beter gewaarborgd.

BENCHMARK MOGELIJKHEDEN EN/OF VORMEN VAN SAMENWERKING

Het VBHC platform is zo ontworpen dat indien gewenst benchmark kan plaatsvinden tussen de zorginstellingen die dit wensen. Het is ook mogelijk om rapportage te verrichten op basis van meerdere zorginstellingen zodat er een grotere patiënten populatie is.

EXPORT NAAR ICHOM

SDS Medical exporteert digitaal de gegevens van het wereldwijde ICHOM benchmark project voor de oogheelkunde.

NEEM CONTACT OP OVER MEDOC OOG

Één platform voor value based healthcare (VBHC) Bel! +31(0)70-3030970