TRAUMATOLOGIE

De zorgpaden die zijn gedefinieerd zijn gebaseerd op de internationale standaard ICHOM. Uitbreiding van het aantal zorgpaden binnen de aangeboren aandoeningen zal continu plaats vinden.

Beschikbare zorgpaden:

• AO Trauma Classification
• Dutch Hip Fracture Audit
• NHS (NICE) Hip Fracture Guideline


Medoc Trauma is een webbased platform om Value based healthcare (VBHC) voor de traumatologie optimaal uit te voeren. Als basis wordt de internationale AO classificatie aangehouden. Daar waar nationale standaarden aanwezig zijn worden datasets aan het platform toegevoegd.

KLINISCHE INFORMATIE

Klinische informatie zoals de voedingsstatus op basis van de SNAQ en mentale status van de patiënt op basis van de  Mini-Mental State Examination (MMSE) worden per zorgpad vastgelegd. Operatie gegevens worden ook per zorgpad vastgelegd.

PROMS

De PROMs vragenlijsten zijn op basis van de standaard die door de AO Foundation, DICA, NICE en NHS zijn vastgelegd voor de gedefinieerde zorgpaden. Medoc bevat een uitgebreide bibliotheek van gevalideerde vragenlijsten, waaruit gekozen kan worden voor een specifiek zorgpad.

PREMS

PREMs (Patient Reported Experience Measure) zijn vragen over de patiënt ervaringen ten aanzien van de  mate van tevredenheid over bejegening, inspraak, nazorg en voorlichting. Patiënten beantwoorden deze vragen anoniem. Zorginstelling ontvangen  periodiek rapportage over de patiënt ervaringen.

KOPPELING MET ZIS

Het koppelen met het ziekenhuis informatie systeem is mogelijk om patiënt informatie en bijbehorende operatie informatie te verkrijgen. Het koppelen met het ziekenhuis informatie systeem biedt de voordelen dat gegevens niet dubbel moeten worden ingevoerd. De betrouwbaarheid van de van data is ook beter gewaarborgd.

BENCHMARK MOGELIJKHEDEN EN/OF VORMEN VAN SAMENWERKING

Het VBHC platform is zo ontworpen dat indien gewenst benchmark kan plaatsvinden tussen de zorginstellingen die dit wensen. Het is ook mogelijk om rapportage te verrichten op basis van meerdere zorginstellingen zodat er een grotere patiënten populatie  is.

EXPORT NAAR DUTCH HIP FRACTURE AUDIT

SDS Medical is in staat om digitaal de gegevens te exporteren naar het Dutch Hip Fracture Audit.

NEEM CONTACT OP OVER MEDOC TRAUMA

Één platform voor value based healthcare (VBHC) Bel! +31(0)70-3030970